Kể tóm tắt truyện An Dương vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật Mị Châu


Kể tóm tắt truyện An Dương vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật Mị Châu

Gợi ý

Tôi là Mị Châu – con gái của vua nước Âu Lạc – An Dương Vương Thục Phán. Nhân việc Triệu Đà thua trận xin cầu hoà và muốn được cho con trai sang ở rể, tôi được vua cha thuận ý gả cho Trọng Thuỷ.

Tôi rất mực yêu chồng lại ngây thơ khờ đại nên đã vô ý đem bí quyết nỏ thần ra nói với người chồng gián điệp. Có được nỏ thần, Trọng Thuỷ muốn xin về, tôi nói: “Sau này, nếu có gặp cảnh biệt li thì cứ theo dấu chiếc áo lông ngỗng của thiếp mà tìm”.

Trọng Thuỷ về nhà, rồi cùng cha đem đội quân sang đánh. Loa Thành đại bại, tôi theo cha chạy xuống phương Nam, vừa đi tôi vừa rắc lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thuỷ. Chạy ra bờ biển, Rùa Vàng hiện lên nói với vua cha rằng tôi là giặc. Vua cha nổi giận tuốt gươm ra chém. Trước khi chết, tôi còn khấn: “Nếu con có lòng phải nghịch thì khi chết đi nguyện biến thành cát bụi, bằng không thì xin được biến thành châu ngọc để rửa sạch mốì nhục thù”. Máu tôi chảy xuống biển, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Xác tôi được Trọng Thuỷ đêm về mai táng ở Loa Thành. Trọng Thuỷ vì thương nhớ tôi, sáu đó cũng lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc biển Đông đem về giếng ấy mà rửa thì ngọc càng thêm sáng.

>> Xem thêm:  Qua một số tác phẩm văn học dân gian đã được học và đọc thêm, anh (chị) có suy nghĩ gì về tinh thần lạc quan của nhân dân ta

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan