Là thư kí của lớp, em hãy viết biên bản sinh hoạt lớp


Là thư kí của lớp, em hãy viết biên bản sinh hoạt lớp

Hướng dẫn

Trường THCS Phan Đình Giót Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Lớp 9A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần từ ngày 02 tháng 05 đển ngày 09 thang 05 năm 2009 Thời gian: 11 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2009

Địa điểm: Phòng học lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót

Thành phần tham dự:

– Cô giáo chú nhiệm lớp

– 45 học sinh lớp 9A

Điều khiển: Lớp trưởng Lê Vân Anh

Thư ký: Chứ Mai Linh

Nội dung sinh hoạt

1. Bạn Lê Vân Anh tổng kết thi đua trong tuần.

Về học tập:

+ Tiến hành thi học kì các mòn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí, Hoá học; tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại.

+ Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.

Về nề nếp, kí luật:

+ Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Không bị trừ điểm thi đua về kí luật nề nếp.

2. Ý kiến phát biểu

– Lớp phó Học tập Trần Thanh Mai:

+ Cần làm đề cương cân thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả.

+ Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở vì cho bạn chép bài).

>> Xem thêm:  Nghị luận về lòng tự trọng đặc sắc

– Bạn Nguyễn Quang: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đển ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để giúp đỡ các bạn học yếu hơn.

– Bạn Trần Thuý Nga: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng việc chăm sóc công trình "Kế hoạch nhỏ" và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm

– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.

– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động xã hội có ích.

– Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động "Chơi mà học" vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày

Lớp trưởng Thư kí

Vân Anh Mai Linh

Lê Vân Anh Chử Mai Linh

Thu Trang

Bài viết liên quan