Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương – Dấu chấm hỏi, chấm than


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương – Dấu chấm hỏi, chấm than

Hướng dẫn

+ Luyện từ và câu

1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại

Từ dùng ở miền Bắc

Từ dùng ở miền Nam

bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan

ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm

2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Tìm từ cùng nghĩa với các từ đó.

Gan chi, gan rứa, mẹ nờ

Mẹ rằng: cứu nước, mình chờ chi ai?

… Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò

– Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thể, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.

3. Điền dấu câu vào mỗi ô trống dưới đây.

CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA

Đêm trăng, biển yên tĩnh… Một người kêu lên: "Cá heo [!]" Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: "A [!] Cá heo nhảy múa đẹp quá [!]"… – Có đau không chú mình [?] Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé [!]…

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Chiếc áo len

Bài viết liên quan