Mẫu biên bản đại hội chi đội tiểu học


Mẫu biên bản đại hội chi đội tiểu học

Hướng dẫn

– Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng.

– Nội dung biên bản gồm ba phần sau:

+ Phần mở đầu: ghi quốc hiệu, tiêu ngữ (tên tổ chức), tên biên bản.

+ Phần chính: ghi , địa điếm, thành phần có mặt, nội dung sự việc.

+ Phần kết thúc: ghi tên, chữ kí của những người có trách nhiệm.

Bài tham khảo

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHONG HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên đội Lê Lợi Chi đội Lê Văn Tám

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013.

2. Địa điểm: Phòng học lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Lợi.

II. Thành phần tham dự:

1. Cô Lê Thị Mỹ – Chủ nhiệm lớp.

2. Chị Võ Hà Phương – Phụ trách chi đội.

3. Toàn thể 32 đội viên – Chi đội Lê Văn Tám

III. Đoàn chủ tịch, ban thư kí:

1. Đoàn chủ tịch:

– Chị Võ Hà Phương – Phụ trách chi đội.

– Bạn Lê Thị Mỹ Duyên – Chi đội trưởng.

– Bạn Trần Lâm Phương – Lớp trưởng.

2. Ban thư kí:

– Nguyễn Thị Cẩm Uyên

– Đỗ Bích Thuỳ

IV. NỘI dung đại hội:

>> Xem thêm:  Thống kê kết quả học tập trong tháng vừa qua của em

1. Chi đội trưởng báo cáo hoạt động của chi đội trong năm học 2012 – 2013 và phương hướng hoạt động năm học 2013 – 2014.

2. Thảo luận báo cáo của chi đội trưởng:

– Bạn Nghĩa: Trong năm học qua, chi đội Lê Văn Tám đạt nhiều thành tích cao. Đặc biệt, các đội viên đều tham gia tốt công tác xây dựng thân thiện. Năm học 2012 – 2013 chi đội ta phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được.

– Bạn Trí: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà bản phương hướng đã đề ra, mỗi đội viên cần phải nỗ lực ngay từ đầu, cần hình thành các “đôi bạn cùng tiến” để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Bạn Duyên: Thống nhất với ý kiến hai bạn.

• Đề nghị toàn chi đội tăng cường nhóm, học tổ và công tác truy bài đầu giờ để toàn thế đội viên đều có động cơ .

3. Bầu ban chỉ huy mới

– Ưng cử: không có.

– Đề cử: Đồng Minh Tấn, Lê thị Mỹ Duyên, Trần Lâm Phương, Nguyễn Thị cẩm Uyên, Đỗ Bích Thuỳ.

– Ban kiểm phiếu: Nguyễn Mai Hương, Tôn Lê Quí, Lê Anh Việt.

– Kết quả bồ phiếu:

+ Đồng Minh Tấn: 25 phiếu.

+ Lê Thị Mỹ Duyên: 32 phiếuv + Trần Lâm Phương: 31 phiếu + Nguyễn Thị cẩm Uyên: 27 phiêu.

+ Đỗ Bích Thuỳ: 28 phiếu.

– Trúng cử:

>> Xem thêm:  Tuần 18 - Ôn tập phần Văn học

+ Lê Thị Mỹ Duyên + Trần Lâm Phương + Đỗ Bích Thuỳ

– Ban chỉ huy mới ra mắt và đọc lời hứa của mình trước chi đội.

4. Ý kiến của cô chủ nhiệm lớp:

– Chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp, chúc mừng Ban chỉ huy mới của chi đội Lê Văn Tám.

– Toàn chi đội cần thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, đặc biệt là chỉ tiêu học tập và hoạt động xã hội

– Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2013.

T.M Ban thư kí T.M Đoàn Chủ tịch

Nguyễn Thị Cẩm Uyèn Lè Thị Mỹ Duyên

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan