MS15 – Suy ngẫm về một giá trị thiêng liêng và bất tử mà cuộc sống thôi thúc con người “phải giữ lấy”