MS356 – Suy nghĩ về cái chết của Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao