MS364 – Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình qua bài thơ Tôi yêu em của Puskin