MS396 – Nghị luận về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm