MS418 – Phân tích hình ảnh người đàn bà làng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa