MS432 – Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân