MS553 – Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, đượm buồn rất Huế