Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống


Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

Đây là kiểu văn bản nghị luận xã hội (nghị luận bàn về các vấn đề xã hội như tư tưởng, chính trị, đạo đức, ,…). Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là hình thức để HS Trung học cơ sở bước đầu làm quen với nghị luận xã hội.

Để làm kiểu bài này, trựớc hết cần quan sát các sự việc, hiện tượng xung quanh, rồi từ đó biết , đánh giá bằng chính nhận thức của mình. Từ , đánh giá ấy phải biết viết thành bài văn, trong đó các ý kiến được trình bày mạch lạc, có sức thuyết phục.

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

Phần 1. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

a) Văn bản bàn về một hiện tượng thường thấy trong đời sống ở ta: bệnh lề mề (luôn tuỳ tiện giờ giấc, luôn phải chờ đợi nhau).

b) Nguyên nhân: Một số người thiếu tự trọng và thiếu tôn trọng người khác.

c) Tác hại:

– Lãng phí .

– Thói quen xấu: “trừ hao” thời gian khi tổ chức hội họp.

d) Bố cục bài viết mạch lạc, chặt chẽ: Nêu hiện tượng —> Nêu nguyên nhân —> Tác hại —> Đề xuất biện pháp.

Phần 2. Luyện tập

Bài tập 1

Các hiện tượng đáng biểu dương như:

>> Xem thêm:  Tuần 30 - Phát biểu tự do

– Ham đọc sách

– Trung thực trong

– Tôn trọng luật lệ giao thông khi đi đường

– Lễ phép, nói năng lịch sự.

Bài tập 2

Hiện tượng hút thuốc lá ở thanh niên nam rất đáng viết bài phân tích tác hại, đề ra biện pháp xử lí.

Bài viết liên quan