Nghị luận về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến