Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm. (C. Bôvi). Ý kiến của anh – chị ?


Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm. (C. Bôvi). Ý kiến của anh – chị?

Bài làm

Bàn về thái độ và cách ứng xử trong tình bạn…C.Bovi có câu: Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm. Câu nói của Bovi phải chăng đã phê phán bản chất của những kẻ , thiếu nhân cách trong tình bạn của một số người đang diễn ra trong .

Giả dối là không chân thực, nhằm mục đích đánh lừa. “Những người bạn giả dối” là những người sống với bạn không thật lòng, chỉ dựa trên danh nghĩa tình bạn để lợi dụng bạn nhằm thực hiện những mưu đồ lợi ích riêng tư cho chính bản thân.

Quả thật như vậy, câu nói trên là hoàn toàn đúng đắn. Những người bạn giả đối giống như những chiếc bóng khi chúng ta lúc nắng ấm chúng sẽ theo gót ta ra ngoài, nhưng khi bóng râm chúng lại sẵn sàng rời bỏ ta. Hay nói cách khác khi ta có cuộc sống thành đạt, khá giả, sung túc, vinh quang… thì lúc ấy “những người bạn giả dối” bám theo ta để nương tựa, nhờ đỡ, lợi dụng ta vì lợi ích nào đó cho chính bản thân. Ngược lại lúc ta rơi vào cảnh thất cơ, lỡ vận, khó khăn, hoạn nạn,… thì sự giả dối ấy của họ tất yếu hiện hình, lộ rõ, rời bỏ ta vì biết rằng bám theo ta cũng không có thêm được lợi ích gì. Tình bạn hiểu đúng nghĩa là người quen biết, có quan hệ gần gũi, do hợp tình, hợp ý, cùng chí hướng … là sự kết nối tình cảm thiêng liêng, tạo nên sự gắn bó mật thiết, để nương tựa giúp đỡ cho nhau cùng tiến bộ, cùng nhau tâm tình chia sẻ những nỗi niềm khi vui cũng như khi buồn, giúp nhau để vượt qua những lúc hiểm nghèo, khó khăn, hoạn nạn…

>> Xem thêm:  Bi kịch của người trí thức trong tác phẩm Đời thừa có điểm gì giống và khác với bi kịch của người nông dân trong tác phẩm Chí Phèo.

Câu nói của Bô-vi là nhằm lên án, phê phán bản chất của những kẻ cơ hội, đó không phải là tình bạn chân chính, mà là những dựa trên danh nghĩa tình bạn để lợi dụng cho cá nhân một cách thấp hèn, ích kỉ, không có nhân cách. Qua đó vừa cảnh báo về cách để sống, vừa nhắn nhủ với người đời hiểu đúng về tình bạn và sống với bạn cho ra nhân cách con người.

Câu nói của Bô-vi chứa đựng ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong cuộc sống. Nó là bài học ý nghĩa về cách ứng xử trong tình bạn và nhẹ nhàng chê trách, phê phán những kẻ cơ hội, thiếu nhân cách trong tình bạn. Câu nói ấy giúp ta nhìn nhận, hiểu đúng về tình bạn chân thật – đó là sự kết nối tình cảm thiêng liêng.

Bài viết liên quan