Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Kì 2


Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Kì 2

Hướng dẫn

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Chơi trò chơi: Tìm nhanh 10 từ có tiếng vui.

Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiếng ở giừa sè tạo thành từ. (SGK/102)

M: tính (vui tính)

Gợi ý:

2.Đọc thầm đoạn truyện “Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon” (SGK/103)

3.Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:

1)Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

a)Li-li-pút

b)Gu-li-vơ

c)Không có tên.

2)Có những nước tí hon vào trong đoạn trích này?

a)Li-li-pút

b)Bli-phút

c)Li-li-pút và Bli-phút.

3)Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

a)Li-li-pút

b)Bli-phút

c)Cả hai nước.

4)Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

a)Vì thấy người lạ.

b)Vì trống thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

c)Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

5)Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli- phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

a)Gu-li-vơ ghét xâm lược, yêu hòa bình.

b)Vì Gu-li-vơ ngại đánh nhau với quân địch.

c)Vì Gu-li-vơ đang ở ở nước Bli-phút.

6)Nghĩa của tiếng hòa trong hòa ước giống nghĩa của tiếng hòa nào dưới đây?

a)hòa nhau

b)hòa tan

c)hòa bình.

7)Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

a)Câu kể

b)Câu hỏi?

c)Câu khiến.

8)Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

a)Tôi

>> Xem thêm:  Có ý kiến cho rằng, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là một “thiên cổ hùng văn”. Qua việc phân tích tác phẩm, hãy làm sáng tỏ nhận định trên

b)Quân trên tàu

c)Trông thấy.

Gợi ý:

1) b) Gu-li-vơ

2)c) Li-li-pút, Bli-phút

3)b) Bli-phút

4)b) Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

5)a) Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình.

6)c) Hòa bình

7)a) Câu kể

8)b) Quân trên tàu.

5.Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích.

Tham khảo bài làm tại đây: https://vietvanhoctro.com/viet-mot-doan-van-mieu-ta-ngoai-hinh-cua-mot-con-vat-ma-em-yeu-thich-34-2494.html

Bài viết liên quan