Ôn Tập Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 4


Ôn Tập Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 4

Hướng dẫn

A.Đọc thầm bài: Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon (trang 167 – 168).

B.Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng

Câu 1.Nhân vật chính trong đoạn trích là gì?

Gợi ý:Chọn (b): Gu-li-vơ

Câu 2.Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

Gợi ý:Chọn (c): Li-li-pút, Bli-phút

Câu 3.Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

Gợi ý: Chọn (b): Bli-phút

Câu 4.Vì sao trông thấy Gu-li-vơ, quân địch phát khiếp?

Gợi ý:Chọn (b): vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn

Câu 5.Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

Gợi ý:Chọn (a): Vì Gu-li-vơ ghét xâm lược, yêu hòa bình.

Câu 6.Nghĩa của chữ “Hòa” trong “Hòa ước” giống nghĩa của chữ “Hòa” nào đã cho.

Gợi ý:Chọn (c): Hòa bình

Câu 7.Câu “Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch” là loại câu gì?

Gợi ý:Chọn (a): Câu kể

Câu 8.Trong câu “Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp”, bộ phận nào là chủ ngữ.

Gợi ý:Chọn (b): Quân trên tàu

>> Xem thêm:  Soạn bài Con Chuồn Chuồn nước

Bài viết liên quan