Phân tích các yếu tố từ ngữ, phép lặp cú pháp, nhịp điệu trong các dòng thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng


các yếu tố từ ngữ, phép lặp cú pháp, nhịp điệu trong các dòng thơ trong của

Hướng dẫn

Phân tích các yếu tố từ ngữ, phép lặp cú pháp, nhịp điệu trong các dòng thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng:

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thăm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.

Gợi ý trả lời

– Các yếu tố từ ngữ: từ láy (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút), phép nhân hóa (súng ngửi trời), lặp từ ngữ (doc lên khúc khuỷu/ dốc thăm thẳm) phối hợp lặp và đối (ngàn thước lên cao/ngàn thước xuống)

– Phép lặp cú pháp (câu 1 và câu 2)

– Ngắt nhịp: nhịp ngắn và đối xứng ở ba câu đầu

– Thanh điệu: ba câu đầu dùng nhiều thanh trắc xen kẽ thanh bằng, câu cuối toàn thanh bằng tạo ấn tượng về một viễn cảnh rộng mở ra trước mắt khi đã trải qua nhiều hiểm trở, khó khăn và đạt đến đỉnh cao

– Tác dụng: tất cả các yếu tố trên đã phối hợp tạo dựng khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và tính chất khốc liệt của cuộc hành quân.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Soạn bài Lai Tân (Hồ Chí Minh) – một bài thơ châm biếm đặc sắc.

Bài viết liên quan