Phát biểu cảm nghĩ của em về ngôi trường thân yêu của em


Phát biểu của em về ngôi trường thân yêu của em

Hướng dẫn

-Mở bài:

+ về ngôi trường: ở đâu, tên gọi, em học ở đó lúc nào?

+ Tình cảm đối với ngôi trường.

-Thân bài:

+ Sơ lược tiểu sử ngôi trường: có từ bao giờ, tên gọi.

+ Miêu tả ngôi trường: dãy lầu, phòng học, cây cối xung quanh.

+ Công việc chăm sóc và bảo vệ ngôi trường.

-Kết bài.

+ Cảm xúc về ngôi trường

+ Lời tự hóa của bản thân với ngôi trường.

>> Xem thêm:  Tuần 1 - Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Bài viết liên quan