Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa và thiên nhiên.

Gợi ý:

tự tìm câu chuyện bên ngoài sách giáo khoa. Có thể kể chuyện anh Trương Cảm ở Vườn quốc gia Bạch Mã có thể gọi chim, hay chuyện chó cứu chủ trong Tiếng gọi nơi hoang dã của Giắc Lơn-đơn.

Nếu không tìm được, học sinh cũng có thể kể các chuyện Cóc kiện trời, Con chó nhà hàng xóm, Người hàng xóm… đã đọc.

>> Xem thêm:  MS105 - Tâm sự cuối cấp

Bài viết liên quan