Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách báo hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

– Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

– Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)

>> Xem thêm:  Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ?

Bài viết liên quan