Soạn bài lập kế hoạch cá nhân


Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn

I.Luyện tập

Câu 1. Bản kế hoạch cá nhân ở mục III. 1 có sự khác biệt so với một bản kết hoạch cá nhân thông thường ở chỗ, thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2. Bản kết hoạch ở mục III. 2 có những nội dung cần thiết song còn sơ sài, chung chung và thiếu một số mục cần thiết. HS cần bổ sung thêm để bản kế hoạch được cụ thể, rõ ràng.

Mẫu

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn:

Trường

Năm học:

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I.Nội dung công việc.

1.Viết dự thảo báo cáo.

2.Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3.Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4.Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.

Gợi ý:

Trong SGK đã nêu các công việc dự kiến, HS hãy trình bày theo đúng cách thức (có thể lập bảng) với các mục như xác định mục tiêu phấn đấu, yêu cầu công việc, cách thực hiện, thời gian hoàn thành…

>> Xem thêm:  Cảm nhận về nhân vật Nhĩ trong tác phẩm Bến quê

Mẫu:

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

Họ và tên:

1.Mục tiêu phấn đấu

-Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.

-Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.

2.Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việcYêu cầuCách thực hiệnThời gian

Ghi tên đăng kí khóa họcĐăng kí với lớp trưởngTrước thời hạn

Sắp xếp thời gianKhông trùng với thời gian chính khóaKiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp líTrước khi đăng kí

Thuê máy để luyện thêmChỗ thuê rẻ, gần nhàThuê và ngày chủ nhậtTrong quá trình học

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thực hiện

Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học

Đăng kí với lớp trưởng

Trước thời hạn

Sắp xếp thời gian

Không trùng với thời gian chính khóa

Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí

Trước khi đăng kí

Thuê máy để luyện thêm

Chỗ thuê rẻ, gần nhà

Thuê và ngày chủ nhật

Trong quá trình học

Bài viết liên quan