Soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


Soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

Biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật đã học vào văn bản thuyết minh (cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón,…).

B.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

CHUẨN BỊ Ở NHẢ

Cho đề bài: Thuyết minh một trong các dồ dùng sau: cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón.

1.Yêu cầu của luyện tập

-về nội dung thuyết minh: nêu được công dụng, cấu tạo, chủng loại, lịch sử của cái quạt (cái bút, cái kéo, chiếc nón).

-Về hình thức thuyết minh: vận dụng một số biện pháp nghệ thuật để làm cho bài viết sinh động, hấp dẫn như kể chuyện, tự thuật, hỏi – đáp theo lối nhân hoá,…

2.Yêu cầu chuẩn bị

-Xác định đề bài cụ thể.

-Lập dàn ý chi tiết và viết phần Mở bài.

Gợi ý

Sau khi em chọn đối tượng dể thuyết minh, cm ticn hành lập dàn bài.

Dàn bài cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

-Nội dung thuyết minh:

+ Lập dàn ý theo bố cục ba phần.

+ Nêu được công dụng, đặc điểm cấu tạo, lịch sử của vật được chọn làm đô'i tượng thuyết minh.

-Hình thức thuyết minh:

+ Sử dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng (miêu tả, kể chuyện,…).

+ Vận dụng các biện pháp nghệ thuật để tạo sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh (nhân hoá, so sánh,…).

>> Xem thêm:  Tổng kết phần văn bản nhật dụng

LUYÊN TẬP TRÊN LỚP

Trình bày dàn ý, đọc phần Mở bài, thảo luận.

Gựiý

Trao đổi, tham khảo các dàn ý của các bạn, lắng nghe nhận xét của thầy cô giáo rồi tự điều chỉnh dàn ý của mình.

Bài viết liên quan