Soạn bài Ngắm Trăng- Không đề


Soạn bài - Không đề

Hướng dẫn

A. KĨ NĂNG ĐỌC:

Đọc lưu loát trôi chảy cả hai bài thơ. Mỗi dòng thơ là một nhịp. Đọc thong thả như đang ngâm nga ngắm cảnh vật góp phần bộc lộ tinh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung tự tại của Bác.

B.TÌM HIỂU BÀI:

BÀI 1 – NGẮM TRĂNG

Câu 1.Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Gợi ý:Bác Hồ ngắm trăng qua cửa sổ ở nhà giam (nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc)

Câu 2.Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Gợi ý: Đó là hình ảnh:

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Câu 3.Qua bài thơ, em học được điều gì ở Bác Hồ?

Gợi ý:Em học được ở Bác Hồ lòng lạc quan yêu đời, yêu thiên nhiên ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đày.

BÀI 2 – KHỒNG ĐỀ

Câu 1.Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào?

Gợi ý:Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong thời kì ở chiến khu , lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của cả dân tộc.

Câu 2.Những từ ngữ nào cho em biết điều đó?

Gợi ý:Đó là những từ ngữ: đường non, rừng sâu quấn đến, tung bay chim ngàn.

Câu 3.Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ.

>> Xem thêm:  Tuần 31: Luyện tập xây dựng đoạn văn tả con vật

Gợi ý:Đó là những hình ảnh:

-Đường non khách tới hoa đầy

Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn.

-Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

*Đại ý: Hai bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đời và tấm lòng yêu thiên nhiên của Bác.

Bài viết liên quan