Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài làm

I.Tìm hiểu bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

1. Ví dụ:Văn bản “khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời”  (sgk trang 77)

2. Nhận xét:

a. Bài văn nghị luận về: hình ảnh mùa xuân và cảm xúc của Thanh Hải trong bài thơ  Mùa xuân nho nhỏ.

b.  Tác giả nêu ra 3 luận điểm

Luận điểm1: Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa trong đó h/ả nào cũng thật gợi cảm, thật đáng yêu.

Luận điểm 2: Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha, trìu mến,  của nhà thơ.

Luận điểm 3: Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng hòa nhập, dâng hiến được nối kết tự nhiên với h/ả mùa xuân thiên nhiên, đất nước.

 Luận cứ:

– Phần chọn , bình các câu thơ, hình ảnh đặc sắc….

-Phân tích giọng điệu trữ tình, kết cấu của bài thơ.

c. Bố cục: 

+Mở bài: Từ đầu đến cống hiến thật đáng trân trọng.

+ Thân bài: tiếp đến  h/ả ấy của mùa xuân.

+ Kết bài: còn lại

– Bố cục mạch lạc, chặt chẽ có đầy đủ ba phần của bài văn nghị luận.

– Giữa các phần có sự liên kết chặt chẽ tự nhiên về ý,  cách diễn đạt.

– Cách nêu và giải quyết từng luận điểm trong bài văn rất lôgíc….

>> Xem thêm:  Văn 9: Em hãy thuyết minh về cây tre

– Giữa các phần của bài văn có sự liên kết về ý và về diễn đạt.

d. nhận xét về cách diễn đạt:

– Cách dẫn dắt vấn đề hợp lý; bắt đầu từ mùa xuân của thiên nhiên… đến mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.

– Cách phân tích hợp lý: bắt đầu từ mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa đến việc phân tích các hình ảnh “dòng sông, bông hoa tím, lộc” và cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

– Cách tổng kết, khái quát hoá có sức thuyết phục: “như vậy, giữa các khổ, các phần của MXNN có sự gắn kết tự nhiên, chặt chẽ, vừa luyến láy vừa được nâng cao”

=>Với sự đồng cảm sâu sắc, tác giả đã chỉ ra được cái hay, cái đẹp của bài thơ

3. Kết luận:

– Nghị luận về bài thơ đoạn thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

– Nội dung, nghệ thuật..được thê rhiện qua ngôn từ, hình ảnh…

– Bố cục mạch lạc, rõ ràng…

II. Luyện tập:

– Luận điểm về nhạc điệu của bài thơ.

– Luận điểm về :”Bức tranh mùa xuân của bài thơ”.

– Luận điểm về “ước mong hoà nhập cống hiến của nhà thơ”

Bài viết liên quan