Soạn bài nghĩa của từ


Soạn bài nghĩa của từ

Hướng dẫn

I.KIẾN THỨC Cơ BẢN

-Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,…) mà từ biểu thị.

-Cách giải thích nghĩa cua từ.

Có thế giải thích nghĩa từ băng hai cách chính như sau:

-Trình bày khái niệm mà từ biểu thị;

-Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích,

II.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1.(Câu này các em tự làm)

2.Hãy điền các từ: , học lỏm, học hỏi, học hành vào chỗ trống trong những câu dưới đây sao cho phù hợp:

-…: học và luyện tập đế có hiểu biết, kĩ năng.

-…: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.

-…: tìm tòi, hỏi han để học tập.

-…: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

Gơi ý:

Các em lần lượt điền: học tập, học lỏm, học hỏi, học hành.

3.Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống cho phù hợp:

-: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

-…: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,…

-…: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Gơi ý:

Các em điền theo thứ tự sau: trung bình, trung gian, trung niên.

>> Xem thêm:  Soạn bài chữ lỗi về quan hệ từ

4.Giải thích các từ sau theo những cách đã biết:

-Giếng,

-Rung rinh,

-Hèn nhát.

Gơi ý:

-Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, để lấy nước.

-Rung rinh: chuyến động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.

-Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).

Câu 5. Giải thích ý nghĩa của từ mất.

– mất hiểu theo ý của nhân vật Nụ là: không biết ở đâu (vì không mất tức là "biết nó ở đâu rồi").

– mất: không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa.

Bài viết liên quan