Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý


Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý

Bài làm

I. Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý.

1. Câu 1: Trời ơi! chỉ còn năm phút.

– Anh thanh niên muốn nói: anh rất tiếc vì thời gian còn lại có 5 phút. Không còn đủ thời gian để được trò chuyện, tâm tình. Thế là tôi lại thui thủi một mình….

Giá nhà hoạ sĩ và cô kỹ sư còn ở lại thêm một thời gian nữa thì hay biết bao!Tại sao con người cứ phải chia tay nhau nhỉ?…..

– Anh không muốn nói thẳng điều đó vì anh còn ngại ngùng, vì anh còn muốn che dấu tình cảm của mình.

2. Câu thứ 2: Ồ, cô còn quên chiếc khăn mùi soa này.

– Câu này không chứa ẩn ý mà thể hiện trực tiếp ý muốn nói về điều đó.

3. Ghi nhớ:

– Nghĩa tường minh:là phần thông báo được diễn rả trực tiếp bằng từ ngữ trong câu

– Nghĩa hàm ẩn: là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

a. Câu “nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy” cho ta thấy hoạ sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên. cụm từ “tặc lưỡi”giúp ta biết điều ấy.

b. Trong câu cuối của đoạn văn, những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái liên quan đến chiếc mùi soa là;

>> Xem thêm:  Thuyết minh về con thỏ, bài văn mẫu về con thỏ lớp 9

+Mặt đỏ ửng: ngượng ngùng, khó nói.

+Nhận lại chiếc khăn: một hành động thay cho lời “cảm ơn”

+Quay vội đi: lúng túng, bối rối, không thể thốt nên lời và cũng không đủ can đảm kéo dài khoảng thời gian đứng rất gần nhau để nhìn … anh thanh niên.

2. Bài tập 2.

-Câu văn: Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá !

-Hàm ý: Ông họa sĩ già chưa kịp uống nước chè đây.

3. Bài tập 3.

– Câu văn chứa hàm ý: Cơm chin rồi ->Ông vô ăn cơm đi.

4. Bài tập 4.

– Câu “hà nắng gớm về nào.” không có hàm ý mà chỉ là câu văn trống lảng.

– Câu ” Tôi thấy người ta đồn.” không có hàm ý mà chỉ là câu nói bỏ lửng.

Bài viết liên quan