Soạn bài Nhân hậu – đoàn kết


Soạn bài Nhân hậu – đoàn kết

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2.Tìm hiểu cách viết một bức thư

Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn, trả lời các câu hỏi sau:

1)Bạn Lương cho bạn Hồng để làm gì? -> Người ta đế làm gì?

2)Đầu thư, bạn Lương viết gì? -> Một bức thư thường mở đầu như thế nào?

3)Bạn Lương thăm hỏi tình hình gia đình và địa phương của Hồng như thế nào. Lương thông báo những tin gì cho Hồng? -> Một bức thư thường có những nội dung gì?

4)Bạn Lương kết thúc bức thư như thế nào? -> Một bức thư thường kết thúc như thế nào?

Gợi ý:

1) Bạn Lương viết thư cho Hồng chia sẻ nỗi buồn và động viên, an ủi bạn.

Người ta viết thư để thăm hỏi về mọi mặt, thông tin cho nhau, trao đổi ý kiến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, bày tỏ tình cảm.

2)Đầu thư, bạn Lương viết địa điểm, viết thư, lời xưng hô. Ghi nhớ 1.

3) Bạn Lương chia buồn với nỗi đau mất cha của Hồng. Thông báo việc mọi người đang chuẩn bị gửi quà ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Ghi nhớ 2.

4)Bạn Lương kết thúc bức thư bằng lời chúc, họ và tên. Ghi nhớ 3.

3.Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và .

>> Xem thêm:  Trả bài làm văn số 5

Gợi ý:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Mình là Hà Gia An, lớp 4/2 Lê Đình Chinh, quận 5.

Mình biết bạn trên báo Nhi Đồng, qua chuyên mục “Những gương mặt điển hình” của năm. An rất khâm phục tinh thần vượt khổ của Lan. Bạn là một học sinh rất kiên trì, nhẫn nại, không đầu hàng số phận. Mình hi vọng nỗi đau mất người thân của bạn sẽ chóng qua. Bạn sẽ đạt giải nhất ở cuộc thi Anh Văn, làm quà dâng lên người ông đã khuất của bạn, mình rất tin vào điều đó.

Lớp mình cũng có nhiều bạn thích môn học của Lan lắm. Riêng mình thì môn ngoại khóa Tin học hợp với mình hơn. Mình đạt giải nhất toàn trường trong năm học vừa qua đó. Chúc bạn gặt hái nhiều thành quả trong năm học mới.

Mong sớm nhận được thư bạn.

Bạn mới

Kí tên

Hà Gia An

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Thi tìm nhanh các từ và viết vào bảng:

a)Chứa tiếng hiền

b)Chứa tiếng ác

a) Từ chứa tiếng hiền

b) Từ chứa tiếng ác

M: dịu hiền, hiền lành

M: hung ác, ác nghiệt

Gợi ý:

a) Từ chứa tiếng hiền

hiền hậu, hiền từ, hiền hòa, hiền lương, hiền tài, hiền nhân

b) Từ chứa tiếng ác

ác độc, độc ác, ác ôn, bạo ác, tàn ác, ác nghiệt

2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng:

nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.

(Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết.)

+

Nhân hậu

M: nhân từ,…

M: độc ác,…

Đoàn kết

M: đùm bọc,…

M: chia rẽ,…

Gợi ý:

+

Nhân hậu

Nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ.

Tàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo.

Đoàn kết

Cưu mang, che chở, đùm bọc.

Bất hòa, lục đục, chia rẽ.

3.Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn (đất, cọp, Bụt, chị em gái) điền vào chỗ trống đế hoàn chỉnh các thành ngữ sau:

a)Hiền như…

b)Lành như…

c)Dữ như…

d)Thương nhau như…

Gợi ý:

a) Hiền như bụt

b) Lành như đất

c)Dừ như cọp

d)Thương nhau như chị em gái.

4.Em hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ dưới đây như thế nào?

a)Môi hở răng lạnh

b)Máu chảy ruột mềm

c)Nhường cơm sẻ áo

d)Lá lành đùm lá rách

Gợi ý:

b) – Nghĩa đen: Thức ăn đã được tiêu hóa, thấm qua ruột tạo thành máu. Máu chảy ra ngoài, ruột sẽ mềm vì không còn chứa máu.

-Nghĩa bóng: Người thân gặp chuyện không may, mọi người đều đau buồn.

c)- Nghĩa đen: Chia cơm giúp no, chia áo cho ấm đến những người nghèo khổ.

-Nghĩa bóng: Giúp đỡ, chia sẻ cho nhau những khó khăn, hoạn nạn.

d)- Nghĩa đen: dùng lá còn nguyên vẹn bao bọc lá bị rách để giữ cho vật đựng bên trong không bị hư.

-Nghĩa bóng: Người mạnh khỏe, may mắn, giàu sang nên giúp người đau yếu, bất hạnh, nghèo khổ.

Bài viết liên quan