Soạn bài Nói điều em mong muốn


Soạn bài Nói điều em mong muốn

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Trò chơi: Đoán tên cây.

Bạn đoán tên cây được gọi lên bảng, đứng quay lưng lại, không nhìn thấy bức tranh / ảnh cây thầy cô giơ lên cho cả lớp xem. Bạn đoán cây có quyền đặt 3 câu hỏi (có / không) về cây. Cả lớp trả lời các câu hỏi (đúng hoặc sai). Sau 3 câu trả lời của cả lớp, bạn giải đố nêu được tên cây thì thắng cuộc.

M:- Cây này có quả ăn được phải không? (Đúng)

-Quả cây này ăn có vị chua phải không? (Sai)

-Quả cây này có múi, có xơ phải không? (Đúng)

Đoán: Cây mít

Gợi ý:

– Cây này có quả ăn được phải không? (Đúng)

-Cây có cho bóng mát phải không? (Đúng)

-Quả cây này ăn có vị ngọt phải không? (Sai)

Đoán: Cây bàng

– Cây này có quả ăn được phải không? (Sai)

-Cây này cho bóng mát phải không? (Đúng)

-Hoa có màu đỏ phải không? (Đúng)

Đoán: Cây phượng.

2.Tìm hiểu về cách đặt câu khiến.

1) Đọc và nhận xét về cách chuyển câu kể thành câu khiến dưới đây.

Câu kể:

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Câu khiến:

a)

Nhà vua

hãy, / đừng, / chớ, / nên, / phải…

hoàn gươm lại cho long vương!

b)

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương

đi, / thôi, / nào, nhé,…

c)

Đề nghị / xin, / mong

nhà vua hoàn kiếm lại cho Long Vương

>> Xem thêm:  Em hãy tả con mèo của nhà em (hoặc của nhà hàng xóm)

d)

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

2) Có những cách nào đế đặt câu khiến?

Gợi ý:

1) a) thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,… vào trước động từ và cuối câu có dấu chấm than.

b)thêm đi, thôi, nào, nhé,… vào cuối câu và có dấu chấm cuối câu.

c)thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu và có dấu chấm cuối câu.

d)giữ nguyên câu và đôi dấu chấm bằng dấu châm than.

2) Ghi nhớ trang 154.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Chuyển các câu kể sau thành câu khiến (SGK/155)

Gợi ý:

Câu kể

Câu khiến

Nam đi học.

Nam đi học nào!

Thanh đi .

Thanh đi lao động đi!

Ngân chăm chỉ.

Ngân nên chăm chỉ hơn.

Giang phấn đấu học giỏi.

Giang hãy phấn đấu học giỏi.

2.Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:

a)Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai cái bút. Hãy nói với bạn một câu đê mượn bút.

b)Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bô của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn.

c)Em đang tìm nhà bạn thì gặp một chú từ nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú chỉ đường.

Gợi ý:

a) Bạn cho mình mượn cây bút nhé!

b)Cháu chào bác, nhờ bác chuyến máy cho cháu gặp Nam ạ.

>> Xem thêm:  Bài 20 - Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

c)Chú làm ơn chỉ giúp giùm cháu nhà bạn Dũng ạ.

3.Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây rồi viết vào vở:

a)Câu khiến có hãy ở trước động từ.

b)Câu khiến có đi hoặc nào ở cuối câu.

c)Câu khiến có xin hoặc mong ở đầu câu.

Gợi ý:

a) Bạn hãy đóng giùm mình cánh cửa số!

b)Chúng ta chơi cờ nào!

c)Xin bố cho con đi xem phim cùng bạn Tú ạ.

Bài viết liên quan