Soạn bài ôn tập phần tập làm văn


Soạn bài ôn tập phần tập làm văn

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

-Hệ thống được toàn bộ kiến thức và kĩ năng phần Tập làm văn trong chương trình Ngữ văn 8.

-Nắm chắc khái niệm và biết cách viết văn bản , biết kết hợp miêu tả, biểu cảm trong tự sự; kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm trong nghị luận.

-Thực hiện một số bài tập trong SGK.

B.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Bài tập 1. Vì sao một văn bản cần có tính thống nhất? Tính thống nhất của văn bản thể hiện ở những mặt nào?

Gợi ý

Văn bản cần phải có tính thống nhất bởi vì có như thế văn bản mới thực hiện được nhiệm vụ của mình, thể hiện được mục đích của người viết.

Tính thống nhất của văn bản thể hiên ở chủ đề. Chủ để phải được biểu hiện xuyên suốt văn bản tạo thành mạch lạc văn bản. Sự thống nhất chủ đề thể hiện ở các đề mục phải nhất quán, không bị thay thế nửa chừng, thứ tự các câu sắp xếp hợp lí, giữa các câu, các đoạn có sự liên kết chặt chẽ, từ ngữ phải tập trung biểu hiện chủ để.

Bài tập 2: Viết thành đoạn văn từ mỗi câu chủ đề sau:

-Em rất thích đọc sách…

-… Mùa hè thật hấp dẫn.

Gợi ý

Đối với câu chủ để “Em rất thích dọc sách”, đoạn văn em triển khai có thể là giải thích lí do tại sao em thích đọc sách, có thể thuật lại những cảm xúc thích thú khi đọc sách hoặc kể lại quá trình đến với sách từ

Đối với câu chủ đề “Mùa hè thật hấp dẫn”, em có thể triển khai đoạn văn bằng việc miêu tả vẻ đẹp hấp dẫn của mùa hè hoặc kể chuyện về một mùa hè nhiều của em…

Bài tập 3. Vì sao cần phải tóm tắt văn bản tự sự? Muốn tóm tắt một văn bản tự sự thì phải làm như thế nào, dựa vào những yêu cầu nào?

Gợi ý

Vãn bản tự sự thường dài, phức tạp, vì thế cần phải tóm tắt lại cho dễ nhớ. Phải tóm tắt văn bản tự sự còn vì mục đích trên sách báo, kể lại cho người khác nghe, dùng làm tư liệu (ví dụ làm dẫn chứng trong văn nghị luận).

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ của em về mùa xuân

Muốn tóm tắt một văn bản tự sự cần thực hiện như sau:

-Đọc ki văn bản để nắm nội dung.

-Xác định nội dung chính, những sự việc tiêu biểu, những nhân vât quan trọng.

-Sắp xếp nội dung văn bản theo một trình tự hợp lí.

-Viết tóm tắt bằng lời văn của mình.

Bài tập 4. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm có tác dụng như thế nào?

Gợi ý

Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn và sãu sắc hơn.

Bài tập 5. Viết (nói) đoạn kết hợp với miêu tả, biểu cảm cần chú ý những gì?

Gợi ý

Viết (nói) đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm cần chú ý lựa chọn sự việc, ngòi kể, xác định yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Bài tập 6. Văn bản thuyết minh có những tính chất như thế nào và có những lợi ích gì? Hãy nêu các văn bàn thuyết minh thường gặp trong đời sống hằng ngày.

Gợi ý

Văn bản thuyết minh có tính chất: nội dung được trình bày rõ ràng; ngôn ngữ chính xác, cô đọng; diễn đạt trong sáng, bố cục chặt chẽ.

Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nó có tác dụng thiết thực trong việc cung cấp tri thức, thông tin về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,… của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội.

Các văn bản thuyết minh thường gặp trong đời sống hằng ngày: thuyết minh một danh lam thắng cảnh, một di tích văn hóa, lịch sử; thuyết minh về một danh nhân văn hóa, một phong tục tập quán, một công việc, một phát minh… nào đấy.

Bài tập 7. Muốn làm văn bản thuyết minh, trước tiên cần phai làm gì? Vì sao phải làm như vậy? Hãy cho biết những phương pháp cần dùng để thuyết minh sự vật. Nêu ví dụ về các phương pháp ấy.

>> Xem thêm:  MS473 - Tả khung cảnh Hà Nội vào mùa xuân

Gợi ý

Muốn làm tốt bài , người viết cần phải có thực tê vể đối tượng thuyết minh, phải trực tiếp quan sát kĩ đối tượng; tìm các tư liệu liên quan đến đối tượng. Sở dĩ phải làm như vậy vì bài thuyết minh phải bảo đảm được tính khoa học, khách quan, chính xác. Nếu người viết không làm như thế thì sẽ không bảo đảm được yêu cầu này.

Những phương pháp cần dừng để thuyết minh như: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng sô' liệu, so sánh, phân tích, phân loại.

Bài tập 8. Hãy cho biết bố cục thường gặp khi làm bài thuyết minh về:

-Một đồ dùng.

-Cách làm một sản phẩm nào đó.

-Một di tích một, danh lam thắng cảnh.

-Một loài động vật, thực vật.

-Một hiện tượng tự nhiên…

Gợi ý

1.Một đồ dùng.

-Giới thiệu đồ dùng.

-Thuyết minh cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công dụng của đồ dùng.

-, đánh giá về đồ dùng.

2.Cách làm một sản phẩm nào đó.

-Giới thiệu khái quát cách làm sản phẩm.

-Trình bày các bước: chuẩn bị, tiến hành làm, trình bày sản phẩm.

-Cảm nghĩ, nhận xét, đánh giá chung.

3.Một di tích, một danh lam thắng cảnh.

-Giới thiệu di tích (danh lam thắng cảnh), vị trí địa lí.

-Lần lượt giới thiệu, mô tả từng bộ phận, từng phần theo trình tự hợp lí.

-, vị trí di tích (danh lam thắng cảnh) trong đời sống .

4.Một loài động vật, thực vật.

-Giới thiệu khái quát động vật (thực vật).

-Trình bày từng bộ phận, khía cạnh của động vật (thực vật). Giá trị đối với đời sống con người.

-Cảm nghĩ, đánh giá chung.

5.Một hiện tượng tự nhiên.

-Giới thiệu khái quát vé hiện tượng tự nhiên.

-Trình bày từng phần của hiện tượng tự nhiên.

-Cảm nghĩ, đánh giá về hiện tượng tự nhiên.

Bài tập 9. Thê nào là luận điểm trong bài văn nghị luận? Hãy nêu ví dụ về một luận điểm và nói các tính chất của nó.

Gợi ý

-Luận diêm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, , chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài.

>> Xem thêm:  Phân tích người mẹ trong Cổng trường mở ra

-Luận điểm phải chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ để làm rõ vấn đề đươc đăt ra.

Ví dụ, luận điểm: “Phương pháp có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng ". Luận điểm nêu ra là đúng đắn, phù hợp với vấn đề “Vì sao chúng ta phải đổi mới phương pháp ”.

Bài tập 10. Văn bản nghị luận có thể vận dụng kết hợp các yếu lố miêu tả, tự sự, biểu cảm như thế nào? Hãy nêu một ví dụ về sự kết hợp đó.

Gợi ý

Việc vận dụng kết hợp các yếu tố miêu tà, tự sự, biểu câm trong văn nghị luận phải chú ý: các yếu tố này chỉ là những luận cứ phục vụ cho việc làm sáng tỏ luận điểm mà thôi, khổng làm phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn.

Bài tập 11. Thế nào là vãn bản tường trình, văn bản thông báo? Hãy phân biệt mục đích và cách viết hai loại văn bản đó.

Gợi ý

Văn bản tường trình là loại văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

Văn bản thông báo là loại văn bản truyền đạt những thống tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

– Phân biệt mục đích và cách viết:

+ Tường trình nhằm trình bày khách quan, chính xác sự việc đã xảy ra để người có trách nhiệm giải quyết nắm dược bản chất và có nhận xét, kết luận đúng đắn, hợp lí hợp tình.

Cách viết: (theo thể thức văn bản tường trình)

+ Thông báo nhằm truyền đạt công việc của cơ quan lãnh đạo cấp trên cho cấp dưới hoặc của cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội phổ biến tình hình, chủ trương, chính sách mới để đông dảo nhân dán, hội viên biết và thực hiện.

Cách viết: (theo thể thức văn bản thông báo).

Bài viết liên quan