Soạn bài Sửa chữa lỗi dùng từ


Soạn bài Sửa chữa lỗi dùng từ

Hướng dẫn

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Lỗi lặp từ

a) Phân biệt giữa phép lặplỗi lặp:

Hãy so sánh hiện tượng lặp trong đoạn văn (1) và câu (2):

(1) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ . Tre, anh hùng ! Tre, anh hùng chiến đấu!

(2) Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian.

Gợi ý: Ở đoạn văn thứ nhất, tác giả đã lặp lại tới 7 lần từ (tre), phép lặp này đã tạo hình ảnh, nhấn mạnh sức mạnh vĩ đại của tre. Cách lặp ở đoạn văn 2, lặp lại từ (truyện dân gian) lại làm cho câu văn rườm rà, nên có thể gọi là thừa, không cần thiết

b) Chữa lỗi lặp từ

+ Để chữa lỗi lặp từ, chúng ta nên bỏ từ ngữ lặp, viết lại câu, ví dụ: Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc hay Em rất thích đọc truyện dân gian vì nó có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

+ Có thể thay thế các từ ngữ bằng các đơn vị đồng nghĩa

Thay thế từ ngữ lặp bằng các đơn vị đồng nghĩa, ví dụ: Em rất yêu thích truyện dân gian vì thể loại này có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

2) Lỗi lẫn lộn các từ gần âm

>> Xem thêm:  Tả cảnh đường Phố vào buổi sáng

a) Trong tiếng Việt có một số từ gần âm với nhau, chúng ta cần phân biệt các từ gần âm để tránh nhầm lẫn. Nếu dùng sai âm thì ý nghĩa của câu không thể chính xác.

b) Trong các câu sau, từ nào dùng không đúng? Hãy chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc dùng sai và sửa lại cho chuẩn xác.

Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

Ông hoạ sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Gợi ý:

– Trong tiếng Việt không có từ thăm quan mà chỉ có từ tham quan, người viết đã nhầm lẫn.

– Với câu 2, cần phân biệt từ Nhấp nháy, mấp máy – mở ra lại nhắm lại liên tiếp, hoặc chỉ ánh sáng lúc loé lên, lúc tắt liên tục; mấp máy chỉ chuyển động khẽ, liên tiếp. Người viết đã dùng sai từ mấp máy thay cho nhấp nháy.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Tìm và chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.

b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Gợi ý:

– Câu (a), người viết đã dùng từ thừa, có thể sửa lại như sau: Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng quý mến.

>> Xem thêm:  Bài 5 - Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

– Câu (b), lỗi lặp thừa từ, chữa: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện vì họ đều là những người có phẩm chất tốt đẹp.

– Câu (c), lỗi lặp thừa từ, chữa: Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

2) Tìm, chỉ ra nguyên nhân và chữa các lỗi về dùng từ trong các câu sau:

a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.

c) Vùng này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

Gợi ý: Cả 3 câu trên đều có sự nhầm lẫn với các từ gần âm

Trước tiên chúng ta cần phân biệt lỗi các từ gần âm:

+ linh động: là không gò bó, câu nệ vào khuôn mẫu, không theo nguyên tắc một cách cứng nhắc; sinh động: có khă năng gợi ra những trạng thái, hình ảnh ở nhiều dạng vẻ khác nhau như thực.

+ bàng quan: chỉ bộ phận chứa nước tiểu; bàng quan: thái độ thờ ơ, xem mình như người đứng ngoài, làm như không có quan hệ đến mình.

+ thủ tục: chỉ những việc làm phải theo trình tự đã quy định; hủ tục chỉ những phong tục đã lạc hậu, lỗi thời, không lành mạnh.

>> Xem thêm:  Em hãy kể về người mẹ hiền thứ hai của em

– Các câu trên có thể chữa lại là:

+ Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

+ Có một số bạn còn bàng quan với lớp.

+ Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan