Soạn bài tìm hiểu chung về văn tự sự


Soạn bài tìm hiểu chung về

Hướng dẫn

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Khái niệm tự sự: là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa nhất định.

Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu , nêu vấn dề và bày tỏ thái độ khen chê.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Ông già và thần chết

Một ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa ông già kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói:

-Chà, giá thần chết đến mang ta đi có phải hơn không!

Thần Chết đến và bảo:

-Ta đây, lão cần gì nào?

Ồng già sợ hãi bảo:

-Lão muôn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão.

(Lép Tôn-xtôi, Kiến và chim bồ câu)

Câu hỏi:

Hãy cho biết: Trong truyện này, phương thức tự sự thể hiện như thế nào? Câu chuyện thể hiện ý nghĩa gì?

Gơi ý:

-Chuỗi sự việc: ông lão kiếm xong củi và mang về => kiệt sức, mong có thần chết mang đi thần Chết đến, ông già kinh hãi và nhờ nhấc hộ bó củi lên.

-Ý nghĩa: Thế hiện quan niệm yêu , coi trọng sự sống. Dù có kiệt sức thì sống vần hơn là chết.

2.Bài thơ sau đây có phải là tự sự không, vì sao? Hãy kể lại câu chuyện bằng miệng:

>> Xem thêm:  MS285 - Nghị luận về chủ đề Hãy sống là chính mình

SA BẨY

Bé Mây rủ mèo con

Đánh bẫy bầy chuột nhắt

Mồi thơm: cá nướng ngon

Lửng lơ trong cạm sất.

Lũ chuột tham hóa ngốc

Chẳng nhịn thèm được đâu!

Bé Mây cười tít mắt

Mèo gật đầu, rung râu.

Đêm ấy Mây nằm ngủ

Mơ đầy lồng chuột sa

Cùng mèo con đem xử

Chúng khóc ròng, xin tha!

Sáng mai vùng xuống bếp:

Bẫy sập tự bao giờ

Chuột không, cá cũng hết

Giữa lồng mèo nằm… mơ!

(Nguyễn Hoàng Sơn, Dắt mùa thu vào phố)

Gơi ý:

-Bài thơ là tự sự, vì bài thơ có một chuồi sự kiện. Bé Mây và Mèo con rủ nhau bầy chuột. Nhưng mèo con tham ăn nên đã mắc vào bẫy và ngủ luôn trong đó.

3.Huế: Khai mạc trại diêu khắc quốc tế lần thứ ba

(Các em làm tương tự bài 1, 2)

Bài viết liên quan