Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự


Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

Hướng dẫn

I.Kiến thức cơ bản

A.Mục đích của việc tóm tắt văn bản tự sự:

Các em đọc trong SGK.

B.Cách tóm tắt văn bản tự sự.

1.Tìm hiểu cách tóm tắt văn bản tự sự.

Đọc đoạn văn trong SGK.

a.Đoạn văn kể lại truyện , đã được tóm tắt. Dựa vào các nhân vật, sự việc và chi tiết tiêu biểu đã nêu trong bản tóm tắt nên em biết đó là truyện , Thủy Tinh đã học ở lớp 6.

b.Đoạn văn trên khác với văn bản đó là độ dài tóm tắt ngắn hơn dộ dài của tác phẩm.

c.Đoạn văn tóm tắt nêu số lượng nhân vật và sự việc ít hơn trong văn bản vì chỉ lựa chọn các nhân vật chính và những sự việc quan trọng. Tuy nhiên, người đọc vẫn hình dung được kết thúc của câu chuyện.

d.Từ việc tìm hiểu văn bản tóm tắt trên, em hiểu tóm tắt văn bản tự sự là không phải trích từ nguyên văn tác phẩm.

2.Các bước tóm tắt một văn bản tự sự.

Các em đọc trong SGK.

>> Xem thêm:  Soạn bài Búp bê của ai?

Bài viết liên quan