Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Hướng dẫn I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Những nội dung cần chú ý a) Về văn học - Những...

Soạn bài: Ôn tập phần văn học

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn Câu 1 Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ...

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3

Soạn bài: Trả bài làm văn số 3 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn nghị luận văn...

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP Bài tập 1 Nhắc lại các thao tác...

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học Hướng dẫn Đề số 1 Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên...

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1

Soạn bài: Trả bài làm văn số 1 Hướng dẫn Trước tiết học này, học sinh cần ôn lại cách làm bài văn chính luận đã...

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội Hướng dẫn ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ 1: Nhà văn Nga Sê-khốp nói: "Con người...

Soạn bài: Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Soạn bài: Tuần 35 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn I - ĐỀ BÀI Phần trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung nào sau đây...

Soạn bài: Tuần 19 – Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn...

Soạn bài: Tuần 19 - Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học Hướng dẫn II - ĐỀ BÀI 1. Trong một bức thư luận...

Soạn bài: Tuần 18 – Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Soạn bài: Tuần 18 - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Hướng dẫn PHẦN TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C A A C B B B B C B D A PHẦN TỰ LUẬN Đề 1 1. Giới thiệu hoàn cảnh sáng...