Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minhHướng dẫn + Kể chuyện Dựa vào ba bức tranh kể lại từng đoạn truyện. Tranh 1: Quân lính đang dùng...

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minhHướng dẫn Chú ý khi đọc: Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh mỗi địa...