Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Kể chuyện: Hũ bạc của người chaHướng dẫn + Kể chuyện 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC...

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Hũ bạc của người chaHướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Ông lão muôn con trai mình trở thành người như thế nào? Trả...

Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi cũng như Bác – Giới thiệu hoạt...

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như Bác - Giới thiệu hoạt độngHướng dẫn + Tập làm văn 1. Nghe và kể lại câu...

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc – Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc - Phân biệt au/âu, l/n, i/iêHướng dẫn + Chính tả 1. Nghe - Viết: NHỚ VIỆT BẮC (trích) -...

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng caoHướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Ai dẫn khách đi thăm trường? Trả lời: Em học sinh Sùng...

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm – Ôn tập...

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm - Ôn tập câu Ai thế nào?Hướng dẫn + Luyện từ và câu 1. Tìm...

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhớ Việt BắcHướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc? Trả lời: Người cán bộ...

Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ – Phân biệt ay/ây, l/n,...

Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ - Phân biệt ay/ây, l/n, i/iêHướng dẫn + Chính tả 1. Nghe - Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC...

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏHướng dẫn + Kể chuyện Dựa vào các tranh, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ: Tranh 1:...

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Người liên lạc nhỏHướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? Trả lời: Anh Kim Đồng được...