Soạn Tiếng Việt lớp 5

Người học Tiếng Việt muốn giỏi thì một điều quan trọng là phải đọc nhiều. Soạn Tiếng Việt lớp 5 ra đời không nằm ngoài mục đích giúp các bạn học văn được tốt hơn. Ban biên tập đã tổng hợp được tương đối đầy đủ và chi tiết các bài soạn văn lớp 5 để các bạn tham khảo. Các bạn có thể thấy những bài soạn tuy không dài nhưng qua đó bạn có thể tóm gọn được nội dung của toàn bộ bài văn. Các bài soạn này được biên soạn dựa theo đúng chương trình Tiếng Việt lớp 5 cả tập 1 và tập 2. Danh sách liệt kê cũng đầy đủ và rõ ràng giúp cho bạn theo dõi thuận tiện và dễ dàng tìm được bài soạn mình đang cần. Hãy bấm vào tên bài mà bạn muốn để xem toàn bộ nội dung bài soạn nhé.

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Hướng dẫn * Bài tập 1 Lời giải từ chạy (1) Bé chạy lon ton...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Hướng dẫn * Bài tập 1 Lời giải Ý a: Các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài:...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Hướng dẫn * Bài tập 1 a) Đoạn văn tả sự thay đổi màu sắc của biển theo...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Hướng dẫn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không...

Soạn bài: Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Soạn bài: Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết) Hướng dẫn Tả ngôi nhà của em Bài tham khảo Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Hướng dẫn * Bài tập 1: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả ngôi trường. 1) Mở bài: -...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Hướng dẫn * Bài tập 1: Đọc bài văn Mưa rào và trả lời câu hỏi a) Những dấu...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn Học sinh tự tìm chuyện để kể theo đúng yêu cầu của...