Soạn văn lớp 10

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
T4, 01 / 2018 1:01 chiều
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Hướng dẫn 1. a)Hoạt động giao tiếp trong văn bản trên được diễn ra giữa vua Trần Nhân Tông và các bô lão thời ấy. Mộ[...]
Tổng quan văn học Việt Nam
T4, 01 / 2018 1:01 chiều
Tổng quan văn học Việt Nam Hướng dẫn I. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM Nền văn học Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử gồm hai bộ phận[...]
Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)
T4, 01 / 2018 1:01 chiều
Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) Hướng dẫn NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442) I. Cuộc đời Hiệu là Úc Trai, quê gốc ở làng Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dươn[...]
Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)
T4, 01 / 2018 1:01 chiều
Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) Hướng dẫn Câu 1. Đọc kĩ Tiểu dẫn để nắm được Thể phú, kết cấu và bố cục: Phú nghĩa đen là bày tỏ ra, phơi bà[...]