Trang chủ Soạn văn lớp 10 Soạn văn lớp 10 tập 2 rút gọn

Soạn văn lớp 10 tập 2 rút gọn

Tuần 32 – Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm...

Tuần 32 - Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)Hướng dẫn I - ĐỀ VĂN THAM KHẢO Đề 1: Dân...

Tuần 32 – Các thao tác nghị luận

Tuần 32 - Các thao tác nghị luậnHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thao tác nghị luận là những động...

Tuần 32 – Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Tuần 32 - Nội dung và hình thức của văn bản văn họcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nội dung...

Tuần 31 – Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 31 - Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đốiHướng dẫn I - LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐIỆP NGỮ 1. Đọc những...

Tuần 31 – Văn bản văn học

Tuần 31 - Văn bản văn họcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Các tiêu chí chủ yếu của văn...

Tuần 30 – Truyện Kiều (tiếp theo – Đọc thêm: Thề nguyền)

Tuần 30 - Truyện Kiều (tiếp theo - Đọc thêm: Thề nguyền)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vị tri đoạn...

Tuần 30 – Truyện Kiều (tiếp theo – Chí khí anh hùng)

Tuần 30 - Truyện Kiều (tiếp theo - Chí khí anh hùng)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vị trí đoạn...

Tuần 29 – Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 29 - Lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Khái niệm về lập luận trong...

Tuần 29 – Truyện Kiều (tiếp theo – Nỗi thương mình)

Tuần 29 - Truyện Kiều (tiếp theo - Nỗi thương mình)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vị trí của đoạn...

Tuần 29 – Truyện Kiều (tiếp theo – Trao duyên)

Tuần 29 - Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vị trí của đoạn trích Gia...