Hai đứa trẻ

Hai đứa trẻHướng dẫn Phân tích 1.Cảnh chiểu tối ở phố huyện và tâm trạng của Liên Mở đầu là bức tranh phố huyện lúc hoàng hôn....

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn họcHướng dẫn Đề: Phân tích bài Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến GỢI Ý Đề...

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng...

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945Hướng dẫn ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC...

Thao tác lập luận so sánh

Thao tác lập luận so sánhHướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH Đọc đoạn trích và trả lời...

Trả bài viết số 2

Trả bài viết số 2Hướng dẫn Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, học sinh xác định lại cho đúng các yêu...

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Ôn tập văn học trung đại Việt NamHướng dẫn Cần chú ý mấy điểm: a) Thể loại trong văn học trung đại chi phối người cầm...

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụngHướng dẫn Bài tập 1 a) Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, từ lá...

Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều)

Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều)Hướng dẫn GỢI Ý ĐỌC THÊM 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm cả kỉ...

Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)Hướng dẫn Hoàn cảnh ra đời của bài Chiếu cầu hiền: Năm 1788, vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn...

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Thực hành về thành ngữ, điển cốHướng dẫn Bài tập 1 Các thành ngữ trong đoạn thơ trên là: - Một duyên hai nợ - Năm. nắng mười...