Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luậnHướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN - Tóm tắt văn bản...

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luậnHướng dẫn Bài tập 1 Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: a. Đoạn trích...

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luậnHướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CÁC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU...

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN ...

Một thời đại trong thi ca (trích)

Một thời đại trong thi ca (trích)Hướng dẫn GỢl Ý HỌC BÀI 1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới...

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luậnHướng dẫn I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ...

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các MácHướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần: - Phần I:...

Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp...

Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bứcHướng dẫn Gợi ý 1. Nguyễn An Ninh phê phán những hành...

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí...

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)Hướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. Cấu trúc đoạn trích...

Thao tác lập luận bình luận

Thao tác lập luận bình luậnHướng dẫn Bài tập 1 Được giao viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do Đoàn...