Soạn văn lớp 11 tập 2

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học
T2, 03 / 2018 2:40 chiều
Soạn bài: Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai, phần Văn[...]
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn KẾT QUẢ CẦN ĐẠT Trên cơ sở nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 11, trả lời ch[...]
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn Bài tập 1 Đọc kĩ văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của Huy Cận, đối chiếu với nội [...]
Tóm tắt văn bản nghị luận
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN – Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn n[...]
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Phong cách ngôn ng[...]
Một thời đại trong thi ca (trích)
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Một thời đại trong thi ca (trích) Hướng dẫn GỢl Ý HỌC BÀI 1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào c[...]