Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 14 – Đàn ghi ta của Lor-ca
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 14 – Đàn ghi ta của Lor-ca Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở Đứ[...]
Tuần 13 – Sóng
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 13 – Sóng Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Xuân Quỳnh (1942 – 1988) tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, quê ở La Khê[...]
Tuần 12 – Đọc thêm: Đò lèn
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 12 – Đọc thêm: Đò lèn Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 tại xã Đông [...]
Tuần 12 – Đọc thêm: Tiếng hát con tàu
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 12 – Đọc thêm: Tiếng hát con tàu Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Chế Lan Viên (1920 – 1989) tên khai sinh là Phan Ngọc [...]
Tuần 12 – Đọc thêm: Dọn về làng
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 12 – Đọc thêm: Dọn về làng Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nông Quốc Chấn (1923 – 2002) tên khai sinh là Nông Văn Quỳnh[...]
Tuần 10 – Luật thơ (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 10 – Luật thơ (tiếp theo) Hướng dẫn 1. So sánh những nét giống và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh trong luật thơ ngũ ngôn [...]