Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 10 – Đọc thêm: Đất nước
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 10 – Đọc thêm: Đất nước Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Về tác giả Nguyễn Đình Thi: xem thêm bài Mấy ý nghĩ về thơ. Nguyễn Đì[...]
Tuần 9 – Phát biểu theo chủ đề
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 9 – Phát biểu theo chủ đề Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Để phát biểu ý kiến theo chủ đề có hiệu quả, cần làm tốt các bước sau:[...]
Tuần 9 – Việt Bắc (trích – tiếp theo)
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 9 – Việt Bắc (trích – tiếp theo) Hướng dẫn PHẦN HAI: TÁC PHẨM I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp đị[...]
Tuần 8 – Luật thơ
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 8 – Luật thơ Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Khái quát về luật thơ – Luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số ti[...]
Tuần 8 – Việt Bắc (trích)
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 8 – Việt Bắc (trích) Hướng dẫn PHẦN MỘT: TÁC GIẢ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vài nét về tiểu sử Tố Hữu (1920 – 2002) tên khai[...]
Tuần 7 – Tây Tiến
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 7 – Tây Tiến Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Quang Dũng (1921 – 1988) tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê ở làng Phượng[...]