Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 2 – Tuyên ngôn Độc lập
T4, 01 / 2018 12:47 chiều
Tuần 2 – Tuyên ngôn Độc lập Hướng dẫn PHẦN MỘT: TÁC GIẢ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Chí Minh (1890 – 1969) sinh ra trong một gi[...]