Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 28 – Diễn đạt trong văn nghị luận
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 28 – Diễn đạt trong văn nghị luận Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG (Tham khảo phần Ghi nhớ trong SGK) II. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI[...]
Tuần 28 – Ông già và biển cả (trích)
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 28 – Ông già và biển cả (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ơ-nít Hê-minh-uê (1899 – 1961) sinh trưởng trong[...]
Tuần 27 – Số phận con người (trích)
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 27 – Số phận con người (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905 –[...]
Tuần 26 – Thuốc
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 26 – Thuốc Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936) tên khai sinh là Chu Thụ Nhân, tên chữ là Dự Tại[...]
Tuần 25 – Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 25 – Thực hành về hàm ý (tiếp theo) Hướng dẫn 1. Đọc đoạn trích (SGK, tr.99) và trả lời các câu hỏi. a) Lời bác Phô gái thực hiện hành độn[...]