Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 24 – Thực hành về hàm ý
T4, 01 / 2018 12:48 chiều
Tuần 24 – Thực hành về hàm ý Hướng dẫn 1. Đọc đoạn trích (SGK, tr. 79) và trả lời các câu hỏi. a) Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ và thống lí [...]
Tuần 24 – Chiếc thuyền ngoài xa
T4, 01 / 2018 12:48 chiều
Tuần 24 – Chiếc thuyền ngoài xa Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) quê ở làng Thơi, xã Qu[...]
Tuần 23 – Những đứa con trong gia đình
T4, 01 / 2018 12:48 chiều
Tuần 23 – Những đứa con trong gia đình Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Thi (1928 – 1968), tên khai sinh là Ngu[...]
Tuần 22 – Rừng xà nu
T4, 01 / 2018 12:47 chiều
Tuần 22 – Rừng xà nu Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Trung Thành tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu, bút danh khác là N[...]
Tuần 21 – Vợ Nhặt
T4, 01 / 2018 12:47 chiều
Tuần 21 – Vợ Nhặt Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở làng [...]
Tuần 20 – Nhân vật giao tiếp
T4, 01 / 2018 12:47 chiều
Tuần 20 – Nhân vật giao tiếp Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật gia[...]
Tuần 19 – Vợ chồng A Phủ (trích)
T4, 01 / 2018 12:47 chiều
Tuần 19 – Vợ chồng A Phủ (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen. ông sinh năm 1920 ở làng N[...]