Động Phong Nha

Động Phong NhaHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thấy được vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo và tiềm năng kinh tế...

Luyện tập về cách viết đơn và sửa lỗi

Luyện tập về cách viết đơn và sửa lỗiHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VŨNG - Tiết học này giúp các em...

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này tiếp tục giúp các...

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Bức thư của thủ lĩnh da đỏHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ gửi Tổng...

Viết đơn

Viết đơnHướng dẫn Tiết học này giúp các em có được những hiểu biết cơ bản nhất về viết đơn như: Khi nào cần viết đơn?...

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Về kiến thức, ở bài này, các...

Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sửHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1.Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử là...

Ôn tập văn miêu tả

Ôn tập văn miêu tảHướng dẫn 1. Một số điểm cần chú ý về văn miêu tả Đối tượng được miêu tả Yêu cầu đối...

Câu trần thuật đơn không có từ là

Câu trần thuật đơn không có từ làHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ở bài này, có 2 nội dung các...

Ôn tập truyện và kí

Ôn tập truyện và kíHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Các tác phẩm đã học - Bài học đường đời...