Soạn văn lớp 6 tập 2 rút gọn

Bài 32 – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
T4, 01 / 2018 1:25 chiều
Bài 32 – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) Hướng dẫn I. CÔNG DỤNG 1. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp: a) Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo [...]
Bài 32 – Tổng kết phần Tập làm văn
T4, 01 / 2018 1:25 chiều
Bài 32 – Tổng kết phần Tập làm văn Hướng dẫn I. CÁC LOẠI VĂN BẢN VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT ĐÃ HỌC 1. Em hãy dẫn ra một số bài văn (văn bản) [...]
Bài 32 – Tổng kết phần Văn
T4, 01 / 2018 1:25 chiều
Bài 32 – Tổng kết phần Văn Hướng dẫn 1. Ghi lại nhan đề các văn bản đã được đọc – hiểu trong cả năm: 1. Con Rồng, cháu Tiên 2. Bánh chưng,[...]
Bài 31 – Động Phong Nha
T4, 01 / 2018 1:25 chiều
Bài 31 – Động Phong Nha Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU BÀI VĂN 1. Chú thích: Đọc kĩ phần Chú thích trong SGK – Một quần thể hang động: một nơi[...]
Bài 30 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
T4, 01 / 2018 1:24 chiều
Bài 30 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Hướng dẫn 1. a) Những hình ảnh so sánh và nhân hóa trong đoạn văn vừa đọc: – Bởi lẽ mảnh đất này là bà[...]
Bài 29 – Viết đơn
T4, 01 / 2018 1:24 chiều
Bài 29 – Viết đơn Hướng dẫn I. KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN 1. Ba trường hợp đầu nhất thiết phải viết đơn. Trường hợp thứ tư có thể viết đơn, cũng có th[...]