Soạn văn lớp 8 tập 2 rút gọn

Bài 34 – Ôn tập phần Tập làm văn
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 34 – Ôn tập phần Tập làm văn Hướng dẫn 1. Một văn bản cần có tính thống nhất nhằm nêu bật chủ đề, nghĩa là nêu bật ý đồ, ý kiến, cảm xúc của[...]
Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo Hướng dẫn I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Tình huống cần thông báo là tình huống cơ quan lãnh đạo cấp trên cần p[...]
Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo) Hướng dẫn 7. Bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 Văn bản (1) Tác giả (2) Nư[...]
Bài 33 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 33 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn I. PHẦN VĂN Các nội dung cụ thể và vẻ đẹp của những tác phẩm trữ tình đã học ở lớp 8 học kì II, nộ[...]
Bài 33 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 33 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo) Hướng dẫn 3. Năm bài 22, 23, 24, 25 và 26 là năm văn bản nghị luận trong đó có hết bốn văn bản là nghị lu[...]
Bài 32 – Văn bản thông báo
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Bài 32 – Văn bản thông báo Hướng dẫn I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN THÔNG BÁO Đọc hai văn bản: – Thông báo của Ban giám hiệu trường THCS Hải Nam[...]
Bài 31 – Văn bản tường trình
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Bài 31 – Văn bản tường trình Hướng dẫn I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH Đọc các văn bản và trả lời các câu hỏi 1. Trong các văn bản trên, [...]