Soạn văn lớp 8 tập 2 rút gọn

Bài 27 – Hội thoại (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:15 chiều
Bài 27 – Hội thoại (tiếp theo) Hướng dẫn I. LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI Đọc lại đoạn miêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vật Hồng với người cô và tr[...]
Bài 26 – Hội thoại
T4, 01 / 2018 1:15 chiều
Bài 26 – Hội thoại Hướng dẫn I. VAI TRÒ XÃ HỘI TRONG HỘI THOẠI Đọc đoạn trích của Nguyên Hồng và trả lời các câu hỏi: 1. Hai nhân vật tham gia h[...]