Suy nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ SaPa